USB-programvareinstallering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 87 из 152

background image

USB-programvareinstallering

Koble en enkeltdatamaskin direkte til produktet med en USB-kabel.

Dette produktet støtter USB 2.0-tilkobling. Du må bruke en USB-kabel av typen A-til-B som ikke er
lengre enn 2 m.

FORSIKTIG:

Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det under installeringen.

Windows

1.

Avslutt alle åpne programmer på datamaskinen.

2.

Installer programvaren fra CDen, og følg instruksjonene på skjermen.

3.

Koble USB-kabelen til produktet og datamaskinen når du blir bedt om det under installeringen.

4.

Skriv ut en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er riktig
installert.

MERK:

Hvis installeringen mislyktes, installerer du programvaren på nytt.

Mac

1.

Installer programvaren fra CDen.

2.

Klikk på produktikonet, og følg instruksjonene på skjermen.

3.

Koble USB-kabelen til produktet og datamaskinen når du blir bedt om det under installeringen.

4.

Skriv ut en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er riktig
installert.

MERK:

Hvis installeringen mislyktes, installerer du programvaren på nytt.

NOWW

USB-programvareinstallering

5

NO

85

HP LaserJet Information Engineering