HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 86 из 152

background image

3.

Følg instruksjonene på skjermen.

4.

Skriv ut en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er riktig
installert.

MERK:

Hvis installeringen mislyktes, installerer du programvaren på nytt.

Mac

1.

Lukk alle åpne programmer på hver datamaskin som skal dele produktet.

2.

Installer programvaren fra CDen.

3.

Klikk på produktikonet, og følg instruksjonene på skjermen.

4.

På datamaskinen åpner du Apple-menyen  , klikker på menyen Systemvalg og klikker
deretter på ikonet Utskrift og faks.

5.

Klikk på plusstegnet (+).

Mac OS X bruker som standard Bonjour-metoden til å finne driveren og legge til produktet i
popup-menyen for skrivere. Denne metoden passer best i de fleste situasjoner. Hvis Mac OS
X ikke finner HP-skriverdriveren, vises det en feilmelding. Installer programvaren på nytt.

Hvis du kobler produktet til et stort nettverk, kan det hende at du må bruke IP-utskrift for tilkobling
i stedet for Bonjour. Følg disse trinnene:

a.

Klikk på IP-skriver-knappen.

b.

I nedtrekkslisten Protokoll velger du alternativet HP Jetdirect – Socket. Skriv inn IP-
adressen eller vertsnavnet for produktet. Fra nedtrekkslisten Skriv ut med velger du
produktmodellen hvis ikke det allerede er valgt en.

6.

Skriv ut en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er riktig
installert.

MERK:

Hvis installeringen mislyktes, installerer du programvaren på nytt.

4

Programvareinstallering

NOWW

84

HP LaserJet Information Engineering