HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 84 из 152

background image

6.

Finn IP-adressen på siden for innebygd Jetdirect.

HP Color LaserJet CP4525 Printers

    Embedded Jetdirect Page

7.

IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-
adressen manuelt. Se instruksjonene som følger. Hvis ikke var nettverkskonfigurasjonen
vellykket.

IPv6: Hvis IP-adressen begynner med fe80:, skal produktet kunne skrive ut. Hvis ikke må du
konfigurere IP-adressen manuelt. Se instruksjonene som følger.

Manuell konfigurasjon av IP-adresse

Hvis nettverket støtter det, bruker du Internett-protokollversjon 6 (IPv6) for å få sikrest mulige
nettverksutskrifter. Hvis nettverket ikke støtter IPv6, bruker du IPv4. Spør nettverksadministratoren
om hvilken IP-adresse som skal brukes.

MERK:

Generelt bør du bruke IPv6 for operativsystemene Windows Vista, Macintosh, Unix og

Linux. Bruk IPv4 for andre Windows-operativsystemer og for hjemmenettverk.

Konfigurere IPv6 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet

1.

Trykk på 

Hjem

-knappen  .

2.

Åpne hver av menyene nedenfor. Trykk på pil ned   for å utheve den, og trykk deretter på

OK

-knappen for å velge den.

a.

KONFIGURER ENHET

b.

I/U

c.

MENY FOR INNEBYGD JETDIRECT

d.

TCP/IP

e.

IPV6-INNSTILLINGER

f.

ADRESSE

g.

MANUELLE INNSTILLINGER

h.

AKTIVER

2

Programvareinstallering

NOWW

82

HP LaserJet Information Engineering