Programvareinstallering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 83 из 152

background image

Programvareinstallering

Nettverksinstallering

Bruk en nettverkstilkobling for å koble flere datamaskiner til produktet.

Konfigurere IP-adressen

1.

Koble nettverkskabelen til produktet og til nettverksporten.

2.

Vent i 60 sekunder før du fortsetter. I løpet av denne tiden registrerer nettverket produktet og
tildeler det en IP-adresse eller et vertsnavn.

3.

Trykk på 

Hjem

-knappen   på produktets kontrollpanel.

4.

Trykk på pil ned   for å utheve INFORMASJON-menyen, og trykk deretter på 

OK

-knappen.

5.

Trykk på pil ned   for å utheve SKRIV UT KONFIGURASJON-menyen, og trykk deretter på

OK

-knappen.

NOWW

Nettverksinstallering

1

NO

81

HP LaserJet Information Engineering