De software installeren Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 61 из 152

background image

i.

AAN

j.

ADRES

3.

Druk op de pijl omhoog   of omlaag   om het eerste teken van het adres te selecteren. Druk
op 

OK

.

Herhaal dit voor alle tekens van het adres.

OPMERKING:

U moet telkens na het invoeren van een teken op 

OK

 drukken.

4.

Druk op de pijl omhoog   of op de pijl omlaag   om het stopteken   te selecteren. Druk op

OK

.

5.

Druk op de knop 

Home

   om terug te keren naar de status Klaar.

IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel

1.

Druk op de knop 

Home

  .

2.

Open de volgende menu's. Druk op de pijl omlaag   om het menu te markeren en druk op de
knop 

OK

 om het menu te selecteren.

a.

APPARAAT CONFIGUREREN

b.

I/O

c.

MENU GEÏNTEGREERDE JETDIRECT

d.

TCP/IP

e.

IPV4-INSTELLINGEN

f.

CONFIG METHODE

g.

HANDMATIG

h.

HANDM. INSTELL.

i.

<IP-ADRES>SUBNETMASKER of STANDAARDGATEWAY

3.

Druk op de pijl omhoog   of omlaag   om een hoger of lager getal in te stellen voor de eerste
byte van het IP-adres, het subnetmasker of de standaardgateway.

4.

Druk op de knop 

OK

 om naar de volgende reeks cijfers te gaan of druk op de pijl terug   om

terug te keren naar de vorige reeks cijfers.

5.

Herhaal stap 3 en 4 totdat het IP-adres, het subnetmasker of de standaardgateway volledig is
ingesteld. Druk vervolgens op 

OK

 om de instelling op te slaan.

6.

Druk op de knop 

Home

   om terug te keren naar de status Klaar.

De software installeren

Windows

1.

Sluit alle geopende programma's op iedere computer die van het apparaat gebruikmaakt.

2.

Installeer de software vanaf de cd.

NLWW

Netwerkinstallatie

3

NL

59

HP LaserJet Information Engineering