HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 56 из 152

background image

3.

Følg instruktionerne på skærmen.

4.

Udskriv en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt installeret.

BEMÆRK:

Geninstaller softwaren, hvis installationen mislykkes.

Mac

1.

Luk alle åbne programmer på de computere, der skal dele produktet.

2.

Installer softwaren fra cd'en.

3.

Klik på produktikonet, og følg vejledningen på skærmen.

4.

Åbn Apple-menuen   på computeren, klik på menuen Systemindstillinger, og klik derefter på
ikonet Udskriv & fax.

5.

Klik på plus-symbolet (+).

Som standard bruger Mac OS X Bonjour-metoden til at finde driveren og føje produktet til
lokalmenuen Printer. Denne metode er som regel den bedste. Hvis Mac OS X ikke kan finde
HP-printerdriveren, vises en fejlmeddelelse. Geninstaller softwaren.

Hvis du slutter produktet til et stort netværk, skal du muligvis bruge IP-udskrivning til at oprette
forbindelse i stedet for Bonjour. Gør følgende:

a.

Klik på knappen IP-printer.

b.

Vælg indstillingen HP JetDirect - Socket på rullelisten Protokol. Indtast IP-adressen eller
værtsnavnet for produktet. Vælg produktmodellen på rullelisten Udskriv med, hvis der
ikke allerede er valgt en.

6.

Udskriv en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt installeret.

BEMÆRK:

Geninstaller softwaren, hvis installationen mislykkes.

4

Softwareinstallation

DAWW

54

HP LaserJet Information Engineering