Softwareinstallation Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 53 из 152

background image

Softwareinstallation

Netværksinstallation

Brug en netværksforbindelse til at slutte flere computere til produktet.

Konfiguration af IP-adressen

1.

Slut netværkskablet til produktet og til netværksporten.

2.

Vent 60 sekunder, før du fortsætter. I dette tidsrum genkender netværket produktet og tildeler
en IP-adresse eller værtsnavn til produktet.

3.

Tryk på 

Hjem

-knappen   på produktets kontrolpanel.

4.

Tryk på pil ned   for at fremhæve menuen OPLYSNINGER, og tryk derefter på 

OK

.

5.

Tryk på pil ned   for at fremhæve menuen UDSKRIV KONFIGURATION, og tryk derefter på

OK

.

DAWW

Netværksinstallation

1

DA

51

HP LaserJet Information Engineering