Monosti ovlada tiskrny v systmu Windows Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 52 из 152

background image

Možnosti ovladačů tiskárny v systému Windows

Ovladače tiskárny zajišťují přístup k funkcím produktu a umožňují komunikaci počítače a produktu
(v jazyce tiskárny). Na webové stránce 

www.hp.com/go/cljcp4025_software

 nebo 

www.hp.com/go/

cljcp4525_software

 jsou k dispozici následující ovladače tiskárny.

Ovladač HP PCL 6

Výchozí ovladač. Tento ovladač je nainstalován automaticky, pokud se
nerozhodnete instalovat jiný.

Doporučený pro všechny systémy Windows

Nabízí celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí produktu pro
většinu uživatelů

Navržen v souladu s grafickým rozhraním zařízení (GDI) pro nejlepší
rychlost v systémech Windows

Nemusí být zcela kompatibilní se softwarem třetích stran a zvláštními
softwarovými programy založenými na jazyce PCL 5

Ovladač HP UPD PS

Doporučený pro tisk prostřednictvím softwarových programů společnosti
Adobe

®

 nebo podobných softwarových programů pro náročnou práci

s grafikou

Nabízí podporu tisku s dodatkovou emulací a podporu dodatkových flash
fontů

HP UPD PCL 5

Doporučený pro základní kancelářský tisk v systémech Windows

Kompatibilní s předchozími verzemi jazyka PCL a staršími produkty
HP LaserJet

Nejlepší volba pro tisk se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými
programy

Nejlepší volba při práci ve smíšených prostředích, která vyžadují nastavení
produktu na jazyk PCL 5 (UNIX, Linux, sálové počítače)

Navržený pro použití ve firemních prostředích systémů Windows k zajištění
jediného ovladače pro několik různých modelů tiskáren

Doporučený při tisku na několika modelech tiskáren z notebooku se
systémem Windows

6

Instalace softwaru

CSWW

50

HP LaserJet Information Engineering