Instalace softwaru USB Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 51 из 152

background image

Instalace softwaru USB

Pokud připojujete pouze jeden počítač, můžete jej přímo připojit k produktu pomocí kabelu USB.

Produkt podporuje připojení USB 2.0. Je třeba použít kabel USB typu A-B maximální délky 2 m.

UPOZORNĚNÍ:

Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni instalačním softwarem.

Windows

1.

Ukončete všechny spuštěné programy v počítači.

2.

Nainstalujte software z disku CD a postupujte podle pokynů na obrazovce.

3.

Jakmile vás software vyzve, propojte produkt a počítač kabelem USB.

4.

Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

POZNÁMKA:

V případě neúspěšné instalace software přeinstalujte.

Mac

1.

Nainstalujte software z disku CD.

2.

Klikněte na ikonu produktu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

3.

Jakmile vás software vyzve, propojte produkt a počítač kabelem USB.

4.

Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

POZNÁMKA:

V případě neúspěšné instalace software přeinstalujte.

CSWW

Instalace softwaru USB

5

CS

49

HP LaserJet Information Engineering