HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 50 из 152

background image

3.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

4.

Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

POZNÁMKA:

V případě neúspěšné instalace software přeinstalujte.

Mac

1.

Ukončete všechny spuštěné programy ve všech počítačích, které budou produkt sdílet.

2.

Nainstalujte software z disku CD.

3.

Klikněte na ikonu produktu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

4.

V počítači otevřete nabídku Apple  , klikněte na nabídku Předvolby systému a potom klikněte
na ikonu Tisk a fax.

5.

Klikněte na symbol plus (+).

Ve výchozím nastavení využívá systém Mac OS X k vyhledání ovladače a přidání produktu do
místní nabídky tiskárny metodu Bonjour. Tato metoda je ve většině situací nejvhodnější. Pokud
systém Mac OS X nemůže najít ovladač tiskárny HP, zobrazí se chybová zpráva. Znovu
nainstalujte software.

Pokud produkt připojujete k rozsáhlé síti, je možné, že bude nutné k připojení místo metody
Bonjour použít tisk IP. Postupujte takto:

a.

Klikněte na tlačítko IP Printer.

b.

V rozbalovacím seznamu Protokol vyberte možnost HP Jetdirect-Socket. Zadejte IP
adresu nebo název hostitele produktu. Z rozbalovacího seznamu Tisknout pomocí
vyberte model produktu, pokud ještě není vybrán.

6.

Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

POZNÁMKA:

V případě neúspěšné instalace software přeinstalujte.

4

Instalace softwaru

CSWW

48

HP LaserJet Information Engineering