Instalace softwaru Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 49 из 152

background image

i.

ZAPNUTO

j.

ADRESA

3.

Stisknutím šipky nahoru   nebo dolů   vyberte první znak adresy. Stiskněte tlačítko 

OK

.

Tento postup opakujte pro každý znak v adrese.

POZNÁMKA:

Po zadání každého znaku je třeba stisknout tlačítko 

OK

.

4.

Stisknutím šipku nahoru   nebo šipku dolů   vyberte znak Stop  . Stiskněte tlačítko 

OK

.

5.

Stiskněte tlačítko 

Domů

   pro návrat do stavu Připraveno.

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu

1.

Stiskněte tlačítko 

Domů

  .

2.

Otevřete všechny následující nabídky. Stisknutím šipky dolů   označte nabídku a stisknutím
tlačítka 

OK

 ji vyberte.

a.

KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ

b.

V/V

c.

NABÍDKA IMPLEMENTOVANÉHO SERVERU JETDIRECT

d.

TCP/IP

e.

NASTAVENÍ IPV4

f.

ZPŮSOB KONFIGURACE

g.

RUČNÍ

h.

RUČNÍ NASTAVENÍ

i.

<ADRESA IP>MASKA PODSÍTĚ nebo VÝCHOZÍ BRÁNA

3.

Stisknutím šipky nahoru   nebo šipky dolů   zvyšte nebo snižte číslo prvního bajtu IP adresy,
masky podsítě nebo výchozí brány.

4.

Stisknutím tlačítka 

OK

 přejděte na další skupinu čísel nebo stisknutím tlačítka šipka zpět 

přejděte na předchozí skupinu čísel.

5.

Zopakujte kroky 3 a 4, dokud nedokončíte nastavení adresy IP, masky podsítě nebo výchozí
brány, a pak stisknutím tlačítka 

OK

 nastavení uložte.

6.

Stiskněte tlačítko 

Domů

   pro návrat do stavu Připraveno.

Instalace softwaru

Windows

1.

Ukončete všechny spuštěné programy ve všech počítačích, které budou produkt sdílet.

2.

Nainstalujte software z disku CD.

CSWW

Instalace sítě

3

CS

47

HP LaserJet Information Engineering