HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 48 из 152

background image

6.

Na stránce Embedded Jetdirect (Implementovaný server Jetdirect) vyhledejte IP adresu.

HP Color LaserJet CP4525 Printers

    Embedded Jetdirect Page

7.

IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, je nutné IP adresu
nakonfigurovat ručně. Viz následující pokyny. V opačném případě byla konfigurace sítě
úspěšná.

IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem fe80:, mělo by být možné z produktu tisknout. V opačném
případě musíte IP adresu nakonfigurovat ručně. Viz následující pokyny.

Ruční konfigurace IP adresy

Pokud jej vaše síť podporuje, použijte protokol IP verze 6 (IPv6) pro nejbezpečnější síťový tisk.
V sítích, které nepodporují protokol IPv6, použijte protokol IPv4. Ohledně IP adresy, kterou máte
použít, kontaktujte svého síťového správce.

POZNÁMKA:

V operačních systémech Windows Vista, Macintosh, Unix a Linux obecně používejte

protokol IPv6. Protokol IPv4 je vhodný pro ostatní operační systémy Windows a v domácích sítích.

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu

1.

Stiskněte tlačítko 

Domů

  .

2.

Otevřete všechny následující nabídky. Stisknutím šipky dolů   označte nabídku a stisknutím
tlačítka 

OK

 ji vyberte.

a.

KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ

b.

V/V

c.

NABÍDKA IMPLEMENTOVANÉHO SERVERU JETDIRECT

d.

TCP/IP

e.

NASTAVENÍ IPV6

f.

ADRESA

g.

RUČNÍ NASTAVENÍ

h.

ZAPNOUT

2

Instalace softwaru

CSWW

46

HP LaserJet Information Engineering