Instalace softwaru Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 47 из 152

background image

Instalace softwaru

Instalace sítě

Další počítače můžete připojit k produktu pomocí síťového připojení.

Konfigurace IP adresy

1.

Připojte síťový kabel k produktu a k síťovému portu.

2.

Před pokračováním počkejte 60 sekund. Během této doby se síť snaží rozpoznat produkt a
přiřadí mu IP adresu nebo název hostitele.

3.

Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko 

Domů

  .

4.

Stisknutím šipky dolů   zvýrazněte nabídku INFORMACE a stiskněte tlačítko 

OK

.

5.

Stisknutím šipky dolů   zvýrazněte nabídku TISK KONFIGURACE a stiskněte tlačítko 

OK

.

CSWW

Instalace sítě

1

CS

45

HP LaserJet Information Engineering