Instaliranje softvera Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 44 из 152

background image

Instaliranje softvera

Windows

1.

Zatvorite sve otvorene programe na svakom računalu koje će koristiti uređaj.

2.

Instalirajte programe s CD-a.

3.

Slijedite upute na zaslonu.

4.

Ispišite stranicu iz bilo kojeg programa kako biste provjerili je li softver ispravno instaliran.

NAPOMENA:

U slučaju neuspješne instalacije ponovno instalirajte softver.

Mac

1.

Zatvorite sve otvorene programe na svakom računalu koje će koristiti uređaj.

2.

Instalirajte programe s CD-a.

3.

Pritisnite ikonu uređaja i pratite upute na zaslonu.

4.

Na računalu otvorite izbornik Apple  , pritisnite izbornik System Preferences (Preference
sustava)
 i pritisnite ikonu Print & Fax (Ispis i faksiranje).

5.

Pritisnite znak za plus (+).

Mac OS X prema zadanoj postavci koristi metodu Bonjour za pronalazak upravljačkog
programa i dodavanje uređaja na skočni izbornik pisača. Ova je metoda najbolja u većini
situacija. Ako Mac OS X ne može pronaći HP-ov upravljački program za pisače, prikazat će se
poruka o pogrešci. Ponovno instalirajte softver.

Ako uređaj dodajete u veliku mrežu, možda ćete za povezivanje morati koristiti IP ispis, a ne
Bonjour. Slijedite ove korake:

a.

Pritisnite gumb IP Printer (IP pisač).

b.

S padajućeg popisa Protocol (Protokol) odaberite opciju HP Jetdirect-Socket. Unesite
IP adresu ili naziv glavnog računala za uređaj. S padajućeg popisa Print Using (Ispis
pomoću)
 odaberite model uređaja, ako nije odabran.

6.

Ispišite stranicu iz bilo kojeg programa kako biste provjerili je li softver ispravno instaliran.

NAPOMENA:

U slučaju neuspješne instalacije ponovno instalirajte softver.

4

Instalacija softvera

HRWW

42

HP LaserJet Information Engineering