HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 43 из 152

background image

i.

ON (Uključeno)

j.

ADDRESS (Adresa)

3.

Pritisnite strelicu prema gore   ili strelicu prema dolje   kako biste odabrali prvi znak adrese.
Pritisnite gumb 

OK

.

Ovaj postupak ponovite za svaki od znakova u adresi.

NAPOMENA:

Morate pritisnuti gumb 

OK

 nakon unosa svakog znaka.

4.

Pritisnite strelicu za gore   ili strelicu za dolje   za odabir znaka zaustavljanja  . Pritisnite
gumb 

OK

.

5.

Pritisnite gumb 

Početna stranica

   za povratak u stanje Ready (Spreman).

Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

1.

Pritisnite gumb 

Početna stranica

  .

2.

Otvorite svaki od sljedećih izbornika. Pritisnite donju strelicu   kako biste označili željeni
izbornik i pritisnite gumb 

OK

 kako biste ga odabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja)

b.

I/O

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (Izbornik Ugrađeni Jetdirect)

d.

TCP/IP

e.

IPV4 SETTINGS (IPV4 postavke)

f.

CONFIG METHOD (Način konfiguracije)

g.

MANUAL (Ručno)

h.

MANUAL SETTINGS (Ručno postavljanje)

i.

<IP ADDRESS> (IP adresa)SUBNET MASK (Maska podmreže) ili DEFAULT
GATEWAY (Zadani pristupnik)

3.

Za povećavanje ili smanjivanje broja prvog bajta IP adrese, maske podmreže ili zadanog
pristupnika koristite strelicu gore   odnosno strelicu dolje  .

4.

Pritisnite gumb 

OK

 za pomicanje do sljedeće skupine brojeva ili pritisnite strelicu za kretanje

unatrag   kako biste se vratili na prethodnu skupinu brojeva.

5.

Ponavljajte korake 3 i 4 dok IP adresa, podmaska mreže ili zadani pristupnik ne budu dovršeni,
a zatim pritisnite gumb 

OK

 za spremanje postavke.

6.

Pritisnite gumb 

Početna stranica

   za povratak u stanju Ready (Spreman).

HRWW

Instalacija mreže

3

HR

41

HP LaserJet Information Engineering