HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 42 из 152

background image

6.

Pronađite IP adresu na stranici Embedded Jetdirect (Ugrađeni Jetdirect).

HP Color LaserJet CP4525 Printers

    Embedded Jetdirect Page

7.

IPv4: Ako je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 ili 169.254.x.x, trebate ručno konfigurirati IP adresu.
Pogledajte upute u nastavku. U suprotnom, mrežna konfiguracija je uspjela.

IPv6: Ako IP adresa započinje oznakom "fe80:", uređaj bi trebao moći ispisivati. U suprotnom
ručno konfigurirajte IP adresu. Pogledajte upute u nastavku.

Ručno konfiguriranje IP adrese

Ako to vaša mreža podržava, za najsigurniji ispis putem mreže koristite Internet Protocol verzije 6
(IPv6). Kod mreža koje ne podržavaju IPv6, koristite IPv4. Informaciju o IP adresi koju trebate koristiti
zatražite od administratora mreže.

NAPOMENA:

Općenito, IPv6 koristite u operacijskim sustavima Windows Vista, Macintosh, Unix

i Linux. IPv4 koristite u ostalim operacijskim sustavima Windows i u kućnim mrežama.

Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

1.

Pritisnite gumb 

Početna stranica

  .

2.

Otvorite svaki od sljedećih izbornika. Pritisnite donju strelicu   kako biste označili željeni
izbornik i pritisnite gumb 

OK

 kako biste ga odabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja)

b.

I/O

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (Izbornik Ugrađeni Jetdirect)

d.

TCP/IP

e.

IPV6 SETTINGS (IPV6 postavke)

f.

ADDRESS (Adresa)

g.

MANUAL SETTINGS (Ručno postavljanje)

h.

ENABLE (Omogući)

2

Instalacija softvera

HRWW

40

HP LaserJet Information Engineering