HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 36 из 152

background image

6.

A la pàgina Jetdirect incrustat hi trobareu l'adreça IP.

HP Color LaserJet CP4525 Printers

    Embedded Jetdirect Page

7.

IPv4: Si l'adreça IP és 0.0.0.0, 192.0.0.192 o 169.254.x.x, haureu de configurar-la manualment.
Consulteu les instruccions següents. En cas contrari, la xarxa s'ha configurat correctament.

IPv6: Si l'adreça IP comença amb "fe80:", el producte hauria de poder imprimir. En cas contrari,
haureu de configurar manualment l'adreça IP. Consulteu les instruccions següents.

Configuració manual de l'adreça IP

Si la xarxa ho admet, feu servir la versió 6 del protocol d'Internet (IPv6) per a una impressió de xarxa
més segura. Si la xarxa no admet l'IPv6, feu servir l'IPv4. Demaneu al vostre administrador de xarxa
l'adreça IP que heu de fer servir.

NOTA:

En general, feu servir l'IPv6 per al Windows Vista, el Macintosh, l'Unix i el Linux. Feu servir

l'IPv4 per a altres sistemes operatius de Windows i per a xarxes domèstiques.

Configuració manual dels paràmetres IPv6 TCP/IP des del tauler de control

1.

Premeu el botó 

Inici

   .

2.

Obriu els següents menús. Premeu la fletxa avall   per ressaltar-lo i, tot seguit, premeu el botó

D'acord

 per seleccionar-lo.

a.

CONFIGURA EL DISPOSITIU

b.

E/S

c.

MENÚ JETDIRECT INCRUSTAT

d.

TCP/IP

e.

PARÀMETRES IPV6

f.

ADREÇA

g.

PARÀMETRES MANUALS

h.

HABILITA

2

Instal·lació del programari

CAWW

34

HP LaserJet Information Engineering