HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 132 из 152

background image

3.

Följ anvisningarna på skärmen.

4.

Skriv ut en sida från valfritt program och kontrollera att programvaran har installerats korrekt.

OBS!

Om installationen misslyckades installerar du om programmet.

Mac

1.

Avsluta alla öppna program på alla datorer som ska dela på produkten.

2.

Installera programvaran från cd-skivan.

3.

Klicka på produktikonen och följ anvisningarna på skärmen.

4.

På datorn öppnar du Apple-menyn  , klickar på menyn Systeminställningar och klickar sedan
på ikonen Skriv ut och faxa.

5.

Klicka på plussymbolen (+).

Mac OS X använder som standard Bonjour-metoden till att söka efter drivrutinen och lägga till
skrivaren i snabbmenyn för skrivare. Den här metoden är bäst i de flesta situationer. Om Mac
OS X-systemet inte hittar någon HP-skrivardrivrutin visas ett felmeddelande. Installera om
programvaran.

Om du ansluter skrivaren till ett stort nätverk kan du behöva använda utskrift med IP för att
ansluta istället för Bonjour. Gör så här:

a.

Klicka på knappen IP-skrivare.

b.

I listrutan Protokoll väljer du alternativet HP Jetdirect-socket. Ange skrivarens IP-adress
eller värdnamn. I listrutan Skriv ut med väljer du produktmodellen om ingen redan är vald.

6.

Skriv ut en sida från valfritt program och kontrollera att programvaran har installerats korrekt.

OBS!

Om installationen misslyckades installerar du om programmet.

4

Programvaruinstallation

SVWW

130

HP LaserJet Information Engineering