Installera programvaran Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 131 из 152

background image

i.

j.

ADRESS

3.

Tryck på uppåtpilen   eller nedåtpilen   för att välja det första tecknet i adressen. Tryck på
knappen 

OK

.

Upprepa processen för varje tecken i adressen.

OBS!

Du måste trycka på knappen 

OK

 efter varje tecken.

4.

Tryck på uppåtpilen   eller nedåtpilen   för att välja stopptecknet  . Tryck på knappen 

OK

.

5.

Tryck på knappen 

Hem

   för att återgå till läget Klar.

Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen

1.

Tryck på knappen 

Hem

  .

2.

Öppna respektive meny nedan. Tryck på nedåtpilen   för att markera den och tryck på 

OK

 för

att välja den.

a.

KONFIGURERA ENHET

b.

I/O

c.

INBÄDDAD JETDIRECT-MENY

d.

TCP/IP

e.

IPV4-INSTÄLLNINGAR

f.

KONFIGURATIONSMETOD

g.

MANUELLT

h.

MANUELLA INSTÄLLNINGAR

i.

<IP-ADRESS>SUBNÄTSMASK eller STANDARDGATEWAY

3.

Tryck på uppåtpilen   eller nedåtpilen   för att öka eller minska numret för den första
nummeruppsättningen i IP-adress, nätmask eller standardgateway.

4.

Tryck på 

OK

 för att gå till nästa uppsättning nummer eller tryck på bakåtpilen   för att gå till

föregående uppsättning nummer.

5.

Upprepa steg 3 och 4 tills du angett IP-adress, subnätmask eller standardgateway och spara
sedan inställningen genom att trycka på 

OK

.

6.

Tryck på knappen 

Hem

   för att återgå till läget Klar.

Installera programvaran

Windows

1.

Avsluta alla öppna program på alla datorer som ska dela på produkten.

2.

Installera programvaran från cd-skivan.

SVWW

Nätverksinstallation

3

SV

129

HP LaserJet Information Engineering