HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 130 из 152

background image

6.

Ta reda på IP-adressen på sidan Inbäddad Jetdirect.

HP Color LaserJet CP4525 Printers

    Embedded Jetdirect Page

7.

IPv4: Om IP-adressen är 0.0.0.0, eller 192.0.0.192, eller 169.254.x.x, måste du konfigurera IP-
adressen manuellt. Följ anvisningarna nedan. Annars är nätverkskonfigurationen klar.

IPv6: Om IP-adressen börjar med ”fe80” är skrivaren klar för utskrift. Om inte måste du ange
IP-adressen manuellt. Följ anvisningarna nedan.

Manuell IP-adresskonfiguration

Om ditt nätverk stöder detta ska Internet Protocol version 6 (IPv6) användas för nätverksutskrifter
med högsta säkerhet. För nätverk som inte stöder IPv6 ska IPv4 användas. Fråga
nätverksadministratören om vilken IP-adress du ska använda.

OBS!

I allmänhet ska IPv6 användas för operativsystemen Windows Vista, Macintosh, Unix och

Linux. Använd IPv4 för andra Windows-operativsystem och för nätverk i hemmet.

Konfigurera IPv6 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen

1.

Tryck på knappen 

Hem

  .

2.

Öppna respektive meny nedan. Tryck på nedåtpilen   för att markera den och tryck på 

OK

 för

att välja den.

a.

KONFIGURERA ENHET

b.

I/O

c.

INBÄDDAD JETDIRECT-MENY

d.

TCP/IP

e.

IPV6-INSTÄLLNINGAR

f.

ADRESS

g.

MANUELLA INSTÄLLNINGAR

h.

AKTIVERA

2

Programvaruinstallation

SVWW

128

HP LaserJet Information Engineering