HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 125 из 152

background image

i.

ON (VKLOPLJENO)

j.

ADDRESS (NASLOV)

3.

Pritiskajte puščico za navzgor   ali puščico za navzdol  , da izberete prvo črko naslova.
Pritisnite gumb 

OK

.

Ponovite ta postopek za vsako črko v naslovu.

OPOMBA:

Ko vnesete posamezen znak, pritisnite gumb 

OK

.

4.

Pritiskajte puščico za navzgor   ali puščico za navzdol  , da izberete znak za ustavitev  .
Pritisnite gumb 

OK

.

5.

Pritisnite gumb 

Domov

  , da se vrnete v stanje Ready (V pripravljenosti).

Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

1.

Pritisnite gumb 

Domov

  .

2.

Odprite naslednje menije. Pritiskajte puščico za navzdol  , da ga označite, in nato pritisnite
gumb 

OK

, da ga izberete.

a.

CONFIGURE DEVICE (KONFIGURACIJA NAPRAVE)

b.

I/O (V/I)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (MENI VGRAJENEGA STREŽNIKA JETDIRECT)

d.

TCP/IP

e.

IPV4 SETTINGS (NASTAVITVE IPV4)

f.

CONFIG METHOD (NAČIN KONFIGURACIJE)

g.

MANUAL (ROČNO)

h.

MANUAL SETTINGS (ROČNE NASTAVITVE)

i.

<IP ADDRESS> (<NASLOV IP>)SUBNET MASK (MASKA PODOMREŽJA) ali
DEFAULT GATEWAY (PRIVZETI PREHOD)

3.

Pritiskajte puščico za navzgor   ali puščico za navzdol  , da zvišate ali znižate številko prvega
bajta naslova IP, maske podomrežja ali privzetega prehoda.

4.

Pritisnite gumb 

OK

, če se želite pomakniti na naslednji niz številk, ali pa puščico za nazaj  ,

če se želite pomakniti na prejšnji niz številk.

5.

Ponavljajte 3. in 4. korak, dokler ne dokončate naslova IP, maske podomrežja in privzetega
prehoda, nato pritisnite gumb 

OK

, da shranite nastavitev.

6.

Pritisnite gumb 

Domov

  , da se vrnete v stanje Ready (V pripravljenosti).

SLWW

Omrežna namestitev

3

SL

123

HP LaserJet Information Engineering