Namestitev programske opreme Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 123 из 152

background image

Namestitev programske opreme

Omrežna namestitev

Z omrežno povezavo na izdelek priključite več računalnikov.

Konfiguracija naslova IP

1.

Priključite omrežni kabel na izdelek in omrežna vrata.

2.

Počakajte 60 sekund, preden nadaljujete. V tem času omrežje prepozna izdelek in mu dodeli
naslov IP ali ime gostitelja.

3.

Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb 

Domov

  .

4.

Pritiskajte puščico za navzdol  , da označite meni INFORMATION (INFORMACIJE), in
pritisnite gumb 

OK

.

5.

Pritiskajte puščico za navzdol  , da označite meni PRINT CONFIGURATION (NATISNI
KONFIGURACIJO)
, in pritisnite gumb 

OK

.

SLWW

Omrežna namestitev

1

SL

121

HP LaserJet Information Engineering