Monosti ovldaa tlaiarne pre operan systm Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 122 из 152

background image

Možnosti ovládača tlačiarne pre operačný systém

Windows

Ovládač tlačiarne zabezpečuje prístup k vlastnostiam produktu a umožňuje počítaču komunikovať
s produktom (pomocou jazyka tlačiarne). Na lokalite 

www.hp.com/go/cljcp4025_software

 alebo

www.hp.com/go/cljcp4525_software

 sú dostupné nasledujúce ovládače tlačiarne.

Ovládač HP PCL 6

Poskytuje sa ako predvolený ovládač. Tento ovládač sa nainštaluje
automaticky, pokiaľ nevyberiete odlišný.

Odporúča sa pre všetky prostredia Windows

Zabezpečuje celkovú najlepšiu rýchlosť, kvalitu tlače a podporu vlastností
produktu pre väčšinu používateľov

Vytvorený na spojenie s rozhraním grafického zariadenia Windows (GDI) na
dosiahnutie najlepšej rýchlosti v prostrediach Windows

Nemusí byť plne kompatibilný so softvérovými programami tretích strán a
voliteľnými softvérovými programami, ktoré sú založené na PCL 5

Ovládač HP UPD PS

Odporúča sa pre tlač so softvérovými programami Adobe

®

 alebo s inými

vysoko graficky intenzívnymi softvérovými programami

Poskytuje podporu pri tlači z potrieb pre emuláciu PostScript, prípadne pre
podporu súprav písiem PostScript pre Flash

HP UPD PCL 5

Odporúča sa pre všeobecnú kancelársku tlač v prostrediach Windows

Kompatibilný s predchádzajúcimi verziami PCL a staršími produktmi
HP LaserJet

Najlepší výber pre tlač zo softvérových programov tretích strán alebo z
voliteľných softvérových programov

Najlepší výber pri prevádzke so zmiešanými prostrediami, ktoré vyžadujú,
aby sa produkt nastavil na PCL 5 (UNIX, Linux, strediskový počítač)

Navrhnuté na používanie v podnikových prostrediach Windows na
poskytnutie jedného ovládača na používanie s viacerými modelmi tlačiarní

Uprednostňované pri tlači cez viacero modelov tlačiarní z mobilného
počítača so systémom Windows

6

Inštalácia softvéru

SKWW

120

HP LaserJet Information Engineering