Intalcia USB softvru Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 121 из 152

background image

Inštalácia USB softvéru

Na pripojenie jedného počítača priamo k produktu použite kábel USB.

Tento produkt podporuje pripojenie pomocou USB 2.0. Musíte použiť kábel USB typu A–B, ktorý nie
je dlhší ako 2 metre.

UPOZORNENIE:

Nepripájajte kábel USB, kým vás k tomu nevyzve inštalačný softvér.

Windows

1.

Ukončite všetky otvorené programy v počítači.

2.

Nainštalujte softvér z disku CD a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3.

Keď vás softvér k tomu vyzve, pripojte kábel USB k produktu a k počítaču.

4.

Vytlačte stranu z ľubovoľného programu, čím skontrolujete správne nainštalovanie softvéru.

POZNÁMKA:

Ak inštalácia zlyhá, preinštalujte softvér.

Mac

1.

Nainštalujte softvér z disku CD.

2.

Kliknite na ikonu produktu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3.

Keď vás softvér k tomu vyzve, pripojte kábel USB k produktu a k počítaču.

4.

Vytlačte stranu z ľubovoľného programu, čím skontrolujete správne nainštalovanie softvéru.

POZNÁMKA:

Ak inštalácia zlyhá, preinštalujte softvér.

SKWW

Inštalácia USB softvéru

5

SK

119

HP LaserJet Information Engineering