Intalcia softvru Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 120 из 152

background image

Inštalácia softvéru

Windows

1.

Ukončite všetky otvorené programy na každom počítači, ktorý bude zdieľať produkt.

2.

Nainštalujte softvér z disku CD.

3.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4.

Vytlačte stranu z ľubovoľného programu, čím skontrolujete správne nainštalovanie softvéru.

POZNÁMKA:

Ak inštalácia zlyhá, preinštalujte softvér.

Mac

1.

Ukončite všetky otvorené programy na každom počítači, ktorý bude zdieľať produkt.

2.

Nainštalujte softvér z disku CD.

3.

Kliknite na ikonu produktu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4.

V počítači otvorte ponuku Apple  , kliknite na ponuku Systémové preferencie a potom kliknite
na ikonu Tlač a fax.

5.

Kliknite na symbol (+).

Systém Mac OS X predvolene používa metódu Bonjour na vyhľadanie ovládača a pridanie
tlačiarne do rozbaľovacej ponuky tlačiarní. Táto metóda je vo väčšine prípadov najlepšia. Ak
systém Mac OS X nemôže vyhľadať ovládač tlačiarne HP, zobrazí sa chybové hlásenie.
Preinštalujte softvér.

Ak produkt pripájate k rozsiahlej sieti, môže byť potrebné na pripojenie použiť IP tlač namiesto
metódy Bonjour. Postupujte podľa nasledovných pokynov:

a.

Stlačte tlačidlo IP tlačiarne.

b.

V rozbaľovacom zozname Protokol vyberte možnosť Konzola HP Jetdirect. Zadajte IP
adresu alebo názov hostiteľa produktu. V rozbaľovacom zozname Používanie tlače
vyberte model tlačiarne, ak žiadny nie je označený.

6.

Vytlačte stranu z ľubovoľného programu, čím skontrolujete správne nainštalovanie softvéru.

POZNÁMKA:

Ak inštalácia zlyhá, preinštalujte softvér.

4

Inštalácia softvéru

SKWW

118

HP LaserJet Information Engineering