HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 118 из 152

background image

6.

Na stránke Embedded Jetdirect vyhľadajte IP adresu.

HP Color LaserJet CP4525 Printers

    Embedded Jetdirect Page

7.

IPv4: Ak má IP adresa tvar 0.0.0.0 alebo 192.0.0.192, prípadne 169.254.x.x, IP adresu bude
potrebné nakonfigurovať ručne. Pozrite si nasledujúce pokyny. V opačnom prípade prebehla
sieťová konfigurácia úspešne.

IPv6: Ak IP adresa začína znakmi „fe80:“, produkt by mal byť schopný tlače. V opačnom prípade
budete musieť manuálne nakonfigurovať IP adresu. Pozrite si nasledujúce pokyny.

Manuálna konfigurácia IP adresy

Ak vaša sieť podporuje internetový protokol verzie 6 (IPv6), použite ho na zaistenie najbezpečnejšej
sieťovej tlače. Pre siete, ktoré nepodporujú IPv6, použite IPv4. Požiadajte svojho správcu siete o IP
adresu, ktorú by ste mali použiť.

POZNÁMKA:

Vo všeobecnosti použite IPv6 pre operačné systémy Windows Vista, Macintosh,

Unix a Linux. Použite IPv4 pre iné operačné systémy Windows a pre domáce siete.

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

1.

Stlačte tlačidlo 

Domov

  .

2.

Otvorte každú z nasledujúcich ponúk. Stlačením tlačidla šípky nadol   ju zvýrazníte a následne
stlačte tlačidlo 

OK

, aby ste ju zvolili.

a.

CONFIGURE DEVICE (NASTAVENIE ZARIADENIA)

b.

I/O (VSTUP/VÝSTUP)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (PONUKA INTEGROVANÉHO SERVERA
JETDIRECT)

d.

TCP/IP

e.

IPV6 SETTINGS (NASTAVENIA IPV6)

f.

ADDRESS (Adresa)

g.

MANUAL SETTINGS (MANUÁLNE NASTAVENIE)

h.

ENABLE (POVOLIŤ)

2

Inštalácia softvéru

SKWW

116

HP LaserJet Information Engineering