Intalcia softvru Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 117 из 152

background image

Inštalácia softvéru

Sieťová inštalácia

Na pripojenie viacerých počítačov k produktu použite sieťové spojenie.

Konfigurácia IP adresy

1.

K produktu a sieťovému portu pripojte sieťový kábel.

2.

Pred pokračovaním počkajte 60 sekúnd. Počas tejto doby sieť rozpoznáva produkt a prideľuje
produktu IP adresu alebo názov hostiteľa.

3.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo 

Domov

  .

4.

Stlačením tlačidla šípky nadol   zvýrazníte ponuku INFORMATION (INFORMÁCIE) a
následne stlačte tlačidlo 

OK

.

5.

Stlačením tlačidla šípky nadol   zvýrazníte ponuku PRINT CONFIGURATION (VYTLAČIŤ
KONFIGURÁCIU)
 a následne stlačte tlačidlo 

OK

.

SKWW

Sieťová inštalácia

1

SK

115

HP LaserJet Information Engineering