Instalarea software-ului Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 106 из 152

background image

Instalarea software-ului

Windows

1.

Ieşiţi din toate programele de pe fiecare computer care va partaja produsul.

2.

Instalaţi software-ul de pe CD.

3.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

4.

Imprimaţi o pagină din orice program pentru a vă asigura că software-ul este instalat corect.

NOTĂ:

În cazul în care instalarea nu a reuşit, reinstalaţi software-ul.

Mac

1.

Ieşiţi din toate programele de pe fiecare computer care va partaja produsul.

2.

Instalaţi software-ul de pe CD.

3.

Faceţi clic pe pictograma produsului şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

4.

Pe computer, deschideţi meniul Apple  , faceţi clic pe meniul System Preferences (Preferinţe
sistem)
 şi apoi pe pictograma Print & Fax (Imprimare şi fax).

5.

Faceţi clic pe simbolul plus (+).

În mod prestabilit, Mac OS X utilizează metoda Bonjour pentru a găsi driverul şi a adăuga
produsul în meniul pop-up al imprimantei. Aceasta este cea mai bună metodă în majoritatea
situaţiilor. Dacă Mac OS X nu poate găsi driverul de imprimantă HP, este afişat un mesaj de
eroare. Reinstalaţi software-ul.

În cazul în care conectaţi produsul la o reţea de mari dimensiuni, este recomandabilă utilizarea
imprimării IP pentru conectare în locul metodei Bonjour. Urmaţi aceşti paşi:

a.

Faceţi clic pe butonul IP Printer (Imprimantă IP).

b.

Din lista verticală Protocol, selectaţi opţiunea HP Jetdirect-Socket (Soclu HP
Jetdirect)
. Introduceţi adresa IP sau numele de gazdă al produsului. Din lista verticală
Print Using (Imprimare utilizând), selectaţi modelul produsului, dacă nu este selectat
niciunul.

6.

Imprimaţi o pagină din orice program pentru a vă asigura că software-ul este instalat corect.

NOTĂ:

În cazul în care instalarea nu a reuşit, reinstalaţi software-ul.

4

Instalarea software-ului

ROWW

104

HP LaserJet Information Engineering