HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 105 из 152

background image

i.

ON (ACTIVAT)

j.

ADDRESS (ADRESĂ)

3.

Apăsaţi săgeata sus   sau săgeata jos   pentru a selecta primul caracter al adresei. Apăsaţi
butonul 

OK

.

Repetaţi acest proces pentru fiecare caracter din adresă.

NOTĂ:

Trebuie să apăsaţi butonul 

OK

 după fiecare caracter.

4.

Apăsaţi pe săgeată sus   sau pe săgeată sus   pentru a selecta caracterul stop  . Apăsaţi
butonul 

OK

.

5.

Apăsaţi butonul 

Început

   pentru a reveni la starea Pregătit.

Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv4 de la panoul de control

1.

Apăsaţi butonul 

Început

  .

2.

Deschideţi fiecare dintre următoarele meniuri. Apăsaţi săgeata în jos   pentru a-l evidenţia şi
apoi apăsaţi butonul 

OK

 pentru a-l selecta.

a.

CONFIGURE DEVICE (CONFIGURARE ECHIPAMENT)

b.

I/O

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (MENIUL JETDIRECT ÎNCORPORAT)

d.

TCP/IP

e.

IPV4 SETTINGS (SETĂRI IPV4)

f.

CONFIG METHOD (METODĂ DE CONFIGURARE)

g.

MANUAL

h.

MANUAL SETTINGS (SETĂRI MANUALE)

i.

<IP ADDRESS> (<ADRESĂ IP>)SUBNET MASK (MASCĂ DE SUBREŢEA) sau
DEFAULT GATEWAY (GATEWAY PRESTABILIT)

3.

Apăsaţi săgeata sus   sau săgeata jos   pentru a mări sau micşora valoarea primului byte din
adresa IP, masca de subreţea sau poarta prestabilită.

4.

Apăsaţi butonul 

OK

 pentru a vă deplasa la următorul set de numere sau apăsaţi săgeata înapoi

 pentru a vă deplasa la setul anterior de numere.

5.

Repetaţi paşii 3 şi 4 până când adresa IP, masca de subreţea şi gateway-ul implicit sunt setate
şi apoi apăsaţi butonul 

OK

 pentru a salva setarea.

6.

Apăsaţi butonul 

Început

   pentru a reveni la starea Pregătit.

ROWW

Instalarea în reţea

3

RO

103

HP LaserJet Information Engineering