HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 104 из 152

background image

6.

Căutaţi adresa IP pe pagina Jetdirect încorporat.

HP Color LaserJet CP4525 Printers

    Embedded Jetdirect Page

7.

IPv4: Dacă adresa IP este 0.0.0.0, 192.0.0.192 sau 169.254.x.x, aceasta trebuie configurată
manual. Vedeţi instrucţiunile din continuare. În caz contrar, configurarea reţelei a reuşit.

IPv6: Dacă adresa IP începe cu "fe80:", produsul ar trebui să poată imprima. În caz contrar,
trebuie să configuraţi manual adresa IP. Vedeţi instrucţiunile din continuare.

Configurarea manuală a adresei IP

Dacă este acceptat de către reţea, utilizaţi protocolul de Internet versiunea 6 (IPv6) pentru cea mai
sigură imprimare în reţea. Pentru reţelele care nu acceptă IPv6, utilizaţi IPv4. Solicitaţi
administratorului de reţea adresa IP pe care ar trebui să o utilizaţi.

NOTĂ:

În general, utilizaţi IPv6 pentru sistemele de operare Windows Vista, Macintosh, Unix şi

Linux. Utilizaţi IPv4 pentru alte sisteme de operare Windows şi pentru reţele de domiciliu.

Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv6 de la panoul de control

1.

Apăsaţi butonul 

Început

  .

2.

Deschideţi fiecare dintre următoarele meniuri. Apăsaţi săgeata în jos   pentru a-l evidenţia şi
apoi apăsaţi butonul 

OK

 pentru a-l selecta.

a.

CONFIGURE DEVICE (CONFIGURARE ECHIPAMENT)

b.

I/O

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (MENIUL JETDIRECT ÎNCORPORAT)

d.

TCP/IP

e.

IPV6 SETTINGS (SETĂRI IPV6)

f.

ADDRESS (ADRESĂ)

g.

MANUAL SETTINGS (SETĂRI MANUALE)

h.

ENABLE (ACTIVARE)

2

Instalarea software-ului

ROWW

102

HP LaserJet Information Engineering