Instalarea software-ului Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 103 из 152

background image

Instalarea software-ului

Instalarea în reţea

Utilizaţi o conexiune de reţea pentru a conecta mai multe computere la produs.

Configurarea adresei IP

1.

Conectaţi cablul de reţea la produs şi la portul de reţea.

2.

Aşteptaţi 60 de secunde înainte de a continua. În acest timp, reţeaua recunoaşte produsul şi
atribuie o adresă IP sau un nume de gazdă pentru produs.

3.

Pe panoul de control, apăsaţi butonul 

Început

  .

4.

Apăsaţi săgeata jos   pentru a evidenţia meniul INFORMATION (INFORMAŢII), apoi apăsaţi
butonul 

OK

.

5.

Apăsaţi săgeata jos   pentru a evidenţia meniul PRINT CONFIGURATION (IMPRIMARE
CONFIGURAŢIE)
, apoi apăsaţi butonul 

OK

.

ROWW

Instalarea în reţea

1

RO

101

HP LaserJet Information Engineering